50ar działka przemysłowa przy drodze krajowej DK12

Działka (Przemysłowa) na sprzedaż
599 900 PLN , Pow. 5 034 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
5 034 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Wilków , Pokątna
Numer oferty:
305075
Cena za m2:
119 PLN

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży działki inwestycyjnej połoznej w Wilkowie w bliskiej odległości do Drogi Krajowej DK12.

Działka posiada powierzchnię 5034 m2 (0.5034 ha). W najbliższej odległości zakład produkcyjno - usługowy oraz zabudowa mieszkalna. 

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  podjętego UCHWAŁĄ NR LXXVII/542/2023, RADY GMINY GŁOGÓW, z dnia 20 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wilków.

Działka znajduje się przy w Wilkowie  przy ulicy Pokątnej a podstawowe przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego to: 


a) teren usług,
b) wyklucza się:
- usługi handlu wielkopowierzchniowego, rozumiane jako obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
- usługi związane z naprawą i obsługą pojazdów samochodowych;
2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,6;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
7) geometria dachu: dowolna.

W przypadku usytuowania elektrowni słonecznych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW na
terenach 1U-P, 2U-P, 3U-P linie rozgraniczające tych terenów powinny stanowić jednocześnie granice ich stref
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

W okolicy BRAK:  • zasad ochrony dóbr kultury powszechnej

  • wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

  • granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się obszarów ziemnych 


Z uwagi na brak takich terenów. 

Działka jest płaska, nachylenie na całej długości to zaledwie 1,4%.


NIERUCHOMOŚĆ:
Powierzchnia działki: 5034 m2.
Długość działki na najdłuższym boku to 106m
Szerokość dzialki pomiędzy 40,19m - 55,30m.
Przeznaczenie działki: zabudowa usługowa.
Zagospodarowanie działki: trawa.
Ukształtowanie działki: płaska, w kształcie litery L.

Media:
Prąd - w drodze.
Woda - własna studnia, lub sieć miejska w głównej drodze.
Kanalizacja - własna oczyszczalnia lub szambo.
Gaz - brak.
Droga dojazdowa: utwardzona.
Ogrodzenie: nie.
Zabudowania: nie.

LOKALIZACJA:
ul.Pokątna, Wilków, Powiat Głogówski, woj. Dolnośląskie.
Komunikacja: własna, komunikacja miejska (autobus).

W POBLIŻU:
Tereny rekreacyjne: łąki, lasy.
Punkty usługowe: mechanik samochodowy, Szkoła Podstawowa, .
Edukacja: Szkoła podstawowa.
Inne: Kościół.

Ze względów bezpieczeństwa przed prezentacją nieruchomości należy okazać swoje dane: imię i nazwisko oraz PESEL a także podpisać wskazanie adresowe.

Rozważając zakup nieruchomości należy pamiętać o kosztach dodatkowych: 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej, wpisów do księgi wieczystej.
Pomagamy również w uzyskaniu kredytu na najlepszych warunkach.

Artur Krawiec
SILOE Nieruchomości
ul. Kotlarska 17 Głogów
tel: 735 808 007
e-mail: artur@siloenieruchomosci.pl
Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.siloenieruchomosci.pl

Nieprawidłowy adres E-mail
H1